Kjørekurs 2014

SMCSchool

Samarbeidet med SMC School fortsetter i 2014. Mange som du ser kjøre på våre banedager har tidligere deltatt på kurs i regi av Wobble, Banekurs, CSS eller Full Kontroll både en og 3 ganger. 🙂 Vi kan ikke annet enn å anbefale sterkt disse kursene hvis du ønsker å bli ett med din Ducati. Du lærer ikke alt på 1 kurs men setter igang en prosess der du og Ducatien begynner å forstå hverandre bedre. Og du vil i praksis kjøre sikrere og bedre.

SMC School har drevet profesjonelt med førerutvikling siden 2005 og tok videre arven etter de norske aktørene som opererte på 90 tallet. NMCU og NMF er nå i doalog med SMC på hvordan de kan reetablere dette i Norge igjen ved å jobbe for endring i motorsportforskriften.

Man kan regne 3-5 deltakere pr innstruktør! Det betyr mye tilbakemelding gjennom hele dagen.

Kursdager på Rudskogen i 2014

16 Juni 8-19
17 Juni 8-19
28 Juli 8-19
29 Juli 8-19

Ankomst kan skje dagen før.

Alle dagene er 102 dB støygrense.

Grupper/Steg

Kursene avvikles i 6 steg.

  • Steg 1-4 er kjøreteknisk kurs for registrerte motorsykler.  Ordinært sertifikat kreves
  • Steg 5 er RR lisenskurs. Avvikles Ikke i Norge
  • Steg 6 er RR Lisenstrening med teori mellom passene. Minimum NMF treningslisens.

Kursene på Rudskogen er Steg 1-4 samt steg 6.

Alle som skal delta på Steg 1-4 må starte på steg 1. Man tar ett steg pr kursdag. Dette kravet gjelder ikke lisensierte RR førere i Steg 6.

I og med at Sverige har litt annen forsikringsdekning i RR lisensen så kreves det internasjonal lisens av de som har lisensen i SVEMO mens det for Norske NMF registrerte utøvere kreves kun minimum ordinær treningslisens.

Priser kurs 2014

Vi krever at du er medlem av Nidhogg RR eller Norsk Ducatiforening Desmodromene for å nyte godt av disse rabatterte prisene på kursdagene.

Pris pr. dag Steg 1-4 = 1500,- nok inklusive transaksjonsgebyr

Pris pr. dag Steg 6 = 1100,-  nok inklusive transaksjonsgebyr

Påmeldingsfrist er 13 Juni.

Det er ikke krav om SMC medlemskap når man oppfyller medlemskap som nevnt over.
Avmelding kan ikke gjøres etter tidsfristens utløp.

Funkskjonærpris

Det er også mulighet til å stille som funksjonær på en av dagene til SMC School. Du vil i praksis være flaggvakt denne dagen.

Som betaling får du 1 stk kursdag GRATIS. Samt bevertning

De om deltar i Steg 1-4 må være flaggvakt en hel dag. Pga. Kursopplegget.
De som deltar i Steg 6 kan dele opp 2 dager i 2 halve dager. Da blir begge dagene gratis.

Er dette noe for deg så send mail til nidhoggroadracing@gmail.com

Kun få plasser tilgjengelig.

Påmelding

Påmelding gjøres på deltager.no LINK

Ønsker du å lese litt mer om nivåene så kan du se her 4 stegsutbildning för Avancerade kurser samt http://www.svmc.se/Distrikt/vastragotaland/School/Generell-information/

Spørsmål kan stilles til nidhoggroadracing@gmail.com

Mvh Nidhogg Roadracingklubb

1 thought on “Kjørekurs 2014

  1. Pingback: SMC kjørekurs på Rudskogen | NIDHOGG RR

Leave a Reply