Program 2013

Årets baneprogram er som følger.

(Oppdatert 16.04.2013)

Nidhogg Roadracing arrangerer egne banedager for deg som kjører Ducati. Banedagene er åpne for medlemmer av Nidhogg Roadracingklubb, Norsk Ducatiforening Desmodromene og Svenske Ducatiklubben. Både med og uten skilt.

Banedager i regi av Nidhogg Roadracingklubb

23 Mai 8-16 Rudskogen – Skilt og RR
24 Mai 12-21 Rudskogen – Kjøreteknisk kurs med SMC for skiltsykler. RR trening for skiltløs.

2 August 12-21 Rudskogen – Ducati Weekend 3 dager til ende. Skilt og RR
3 August 8-20 Rudskogen – Ducati Weekend 3 dager til ende. Skilt og RR Inkl KM og BOTT
4 August 13-20 Rudskogen – Ducati Weekend 3 dager til ende. Skilt og RR

Banedager i regi av Svenske Ducatiklubben der vi er invitert.

31 Mai 8-17 Sviestad – 2 RR grupper og 1 rask skiltgruppe. Inklusive KM og BOTT
1 Juni 9-18 Sviestad – 2 RR grupper og 1 rask skiltgruppe. Inklusive KM og BOTT

10-11 Juli Anderstorp – Italian Day’s, 4 grupper deles inn etter hastighet

Anbefalte kjøretekniske kurs i 2013

Ta første kurset med Nidhogg den 24 Mai og fortsett din utdanning i regi av SMC.
7-8 Juli SMC Rudskogen – Nivå 1-4 pluss nivå 6 (RR)
http://www.svmc.se/school/

Priser for Nidhogg sine arrangementer.

Priser2013_Gjest korrigert

Nidhogg RR forbeholder oss retten til å avlyse et arrangement hvis ikke tilstrekkelig antall er forhåndspåmeldt. De som har betalt vil da få refundert det innbetalte beløp. De med banepakke vil få refundert arrangementets andel av pakken.

Vi vil også opplyse om at du kan bli påkrevd å stille til minst 1 flaggvakt i løpet av sesongen. Det føres statistikk slik at vaktene blir rettferdig fordelt.

Gjester må forhåndsbestilles innen fristen.

Priser for Svenske Ducatiklubben sine arrangementer.

2 dager på Sviestad 1660,- kr. – Banekjøring Sviestad med KM Del 1– Påmeldingsfrist 20 Mai.

2 dager på Anderstorp 2000,- kr (pluss 250,- til middag). Påmeldingsfrist 25 Juni

Hvem kan delta

Banedagene er åpne for medlemmer av Nidhogg Roadracingklubb, Norsk Ducatiforening Desmodromene og Svenske Ducatiklubben. Deltakere må stille med Ducati motorsykler eller MC drevet av Ducati motor. Unntatt fra dette er gjester og enkelte med godkjent fritak. Gjester og godkjente fritak har kun mulighet til å delta på våre egne norske arrangementer.

Man må benytte registrerte Ducatier eller NMF/SVEMO registrerte baneduccer. Prøveskilt godtas kun når de er av metall.

Klubbmesterskapet er åpent for Ducati motorsykler eller MC drevet av Ducati motor.

Grupper

Alle må velge en gruppe å kjøre i. Man velger gruppe primært etter erfaring med banekjøring. Har du alldri deltatt på banekjøring før så skal du starte i Grønn gruppe for å lære deg de elementære sikkerhetsaspekter med det å kjøre på bane. Er du usikker så starter du i en saktere gruppe og endrer dette etter at du har hatt en dialog med Stevneleder for dagen.

Gruppeinndeling
Grønn = Skiltgruppe for alle som ønsker å øve i rolige former.
Gul = Skiltgruppe for de som har kjørt litt før på bane og som ønsker litt mer tempo
Rød = Skiltgruppe for de mer erfarne.
Hvit RR = Skiltløs gruppe for Rookies
Blå RR = Skiltløs gruppe for de mer erfarne

Innstruksjon

Alle som deltar i Grønn gruppe vil få innstruksjon til banekjøring.

Påmelding

For påmelding se følgende side.

Eller hopp direkte:

Banekjøring 23-24 Mai 2013 Påmeldingsfrist 16 Mai. Deretter kun kontant ved oppmøte
Ducati Weekend 2013 Påmeldingsfrist 23 Juli. Deretter kun kontant ved oppmøte
Banekjøring 2013 – For sesongkort .Påmeldingsfrist 10 Mai.
Banekjøring Sviestad med KM Del 1– Påmeldingsfrist 20 Mai
– Påmelding BOTT Rudskogen 2013 – Påmelding åpner når tilleggsregler er klare.

Spørsmål kan rettes til Nidhoggroadracing@gmail.com.

Mvh Dagfinn
Nidhogg roadracingklubb

Leave a Reply