Priser & Påmelding

Her er prisene og informasjon for påmelding til våre arrangementer i 2014.

I forhold til i fjor er vi blitt nødt til å justere pisene noe. Dels fordi vi har lengre kjøretid på arrangementene men også fordi prisene på baneleie har økt vesentlig i år. De som er strukturerte og booker i god tid vil ikke merke noe særlig til denne prisøkningen.

Vi har ett fordelaktig sesongkort samt laget noen samlepakker for deg som vet du kommer til å delta en del og ønsker å slippe å huske på alle frister. Det vil max bli lagt ut 40 sesongkort i år.

PriserBanekjøring2014

Alle banedager er nå lagt ut på deltager.no 

Vi bruker Deltager.no (en tjeneste levert av DNB) som vår påmelding og betalingsløsning. Vi har organisert “produktene” som arrangementer og disse har forskjellig innhold og tidsfrister som du må forholde deg til. Herunder listes opp linker til de arrangementene du kan melde deg på samt informasjon om hvilken tidsfrist du må overholde for å få laveste pris.

Arrangementsnavn                                                    Påmeldingsfrist

Sesongkort 2014                                                            11 Mai

Ducati Weekend 2014                                                   25 Juli

18 Mai Rudskogen                                                         11 Mai

02 Juni Rudskogen                                                         25 Mai

04 Juli Rudskogen                                                          27 Juni

14-15 Sept Vålerbanen                                                 7 Sept

Nordic BOTT Rudskogen 2014                                    27 Juli

Nidhogg RR forbeholder oss retten til å avlyse et arrangement hvis ikke tilstrekkelig antall er forhåndspåmeldt. De som har betalt vil da få refundert det innbetalte beløp. De med banepakke vil få refundert arrangementets andel av pakken.

Vi vil også opplyse om at du kan bli påkrevd å stille til minst 1 flaggvakt i løpet av sesongen. Det føres statistikk slik at vaktene blir rettferdig fordelt.

Gjester må forhåndsbestilles innen påmeldingsfristen til det gitte arrangement.

Hvem kan delta

Banedagene er åpne for medlemmer av Nidhogg Roadracingklubb, Norsk Ducatiforening Desmodromene og Svenske Ducatiklubben. Deltakere må stille med Ducati motorsykler eller MC drevet av Ducati motor. Unntatt fra dette er gjester og enkelte med godkjent fritak. Gjester og godkjente fritak har kun mulighet til å delta på våre egne norske arrangementer.

Man må benytte registrerte Ducatier eller NMF/SVEMO registrerte baneduccer. Prøveskilt godtas kun når de er av metall. Man må inneha gyldig førerkort for MC eller gyldig lisens for RR.

Klubbmesterskapet er åpent for Ducati motorsykler eller MC drevet av Ducati motor.

For flere detaljer og informasjon om gruppeinndeling finner du i Banekjøringens ABC

Påmelding SMC

Se denne siden

 

Spørsmål kan rettes til Nidhoggroadracing@gmail.com.

1 thought on “Priser & Påmelding

  1. Pingback: Da var sesongen igang… | NIDHOGG RR

Leave a Reply