Om

Nidhogg Roadracingklubb ble stiftet 11.5.2009 av en gjeng entusiastiske Ducatieiere. Klubben er en organisasjon med tett samarbeid med Norsk Ducatiforening Desmodromene. Klubben har egne statutter og separat økonomi og styre.

Klubben er tilknyttet Norges Motorsportforbund og driftes etter reglementene gitt av Norges Idrettsforbund. Nif’s Lovnorm

Klubben har sin opprinnelse fra Ducatimiljøet og alle funksjonærer og ansvarlige tilhører dette miljøet. Så klubben fremstår som en klubb for Ducatister som ønsker å kjøre på bane. Vi er pr 31.12.2013  71 medlemmer.

Protokoll fra siste generalforamling finner du her: NidhoggProtokoll2014

Årsberetning fra 2013 finner du her: Årsberetning 2013 Nidhogg Roadracingklubb

Revisors beretning finner du her: Revisorberetning2013

Regnskap vil på oppfordring bli sendt via mail til medlemmer som ønsker dette.

Styret i 2014 består av :

Leder – Dagfinn Hovet, mob 93 40 58 77

Nestleder – Thomas Leela

Kasserer – Camilla Hovet

Styremedlem – Andreas Lundgård

Styremedlem – Kristen Vollestad

Styremedlem – Andre Mikkelsen

Kontingent for 2014 er satt til 500,- kr og gjelder for kalenderåret 2014.

Har du spørsmål kan dette stilles til nidhoggroadracing@gmail.com

Leave a Reply