Litt om 2014

Vi planlegger å kjøre på det sikre og velprøvde formatet som deltagere er kjent med fra tidligere. Altså ingen revolusjon hverken i program eller innhold men med samme fokus på både skilt- og banesykler. Fjoråret var litt amputert av flere årsaker, men i de ønskede og bookede dagene for 2014 programmet så gjør vi vårt beste til at programmet blir noe mer jevnet ut over sesongen (mai – september). Totalt har vi fremmet ønske til baneeiere om å avholde inntil 7 banedager i 2014.

Vi ønsker også å fortsette det sterke båndet til den Svenske Ducatiklubben (SDK) og har ett ønske om å innlemme noen av deres dager inn i vårt program, og hvor vi kan gis tilgang til deres banedager når SDK arrangerer på “høykapasitetsbaner”. Dette har vi jobbet for i mange år, og letter trykket på de respektive klubbers funksjonærstab. Totalt vil man da kunne ha tilgang på inntil 10 banedager i Ducatiånd i 2014.

Vi ønsker også å ta opp igjen ballen rundt samarbeidet med Alfa Romeo klubben og det opprinnelige Italiensk Weekend. Vi savner hverandre og er i dialog rundt hvordan vi kan få til noe i 2014. Kanskje denne gang på Vålerbanen.

Som vanlig så vil kabalen rundt banedagene og helgene for 2014 være i limbo inntil NMF og baneeierne har spikret sin sine datoer. Endelige datoer vil således ikke kunne offentliggjøres før ut i mars måned. Men, vi vet med rimelig sikkerhet at Ducati Weekend vil gjennomføres på noenlunde samme tidspunkt som i 2013. Innholdet på dette arrangementet vil også bli rimelig likt med forrige år.

I vår eksisterende funksjonærstab så har tre medlemmer meldt sin interesse og ønske om å få ta stevnelederutdanning for sesongen 2014. Dette gjør at “trykket” på sentrale personer i organisasjonen kan fordeles ut over sesongen og banearrangementene.
I tillegg har det meldt seg flere personer som ønsker å bli en del av funksjonærstaben og bidra med tid og innsats i forbindelse med arrangementene. Dette setter vi stor pris på, og forsøker så godt vi kan å tilpasse arbeidsoppgavene til den enkeltes ønsker, interesse og tidsmessig kapasitet.  Dersom akkurat du skulle ha et brennende ønske om å være med og arrangere samt bidra til fellesskapet – ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Samarbeid med Desmodromene

Basert på ovenstående, så har vi gjort vårt beste for at sesongen 2014 kommer til å bli spennende, og hvor vi forhåpentligvis ser at Ducatimiljøet i Norge igjen samles, – og drar i samme retning. Nidhogg og Nidhoggs styre skal gjøre sitt for å bidra til dette, siden de fleste av Nidhoggs medlemmer er også medlemmer av Norsk Ducatiforening Desmodromene (NDFD). I denne forbindelse registrerer vi at det er fremmet et forslag og initiativ til nytt styre i NDFD. Vi har hatt samtaler med disse initiativtagerne og hvor vi har tilkjennegitt vår fulle tillit og støtte til deres kandidatur. Vi er av den klare oppfatning at disse personene med sin erfaring og kjennskap til foreningen og dennes medlemmer igjen kan starte prosessen med samle miljøet.

Som en del av samtalene med de nye initiativtagerne har vi sondert rammene for en samarbeidsavtale omkring arrangering av banedager for Ducatister i 2014 – under den gitte forutsetning at initiativtagerne velges inn som NDFDs styre på det kommende årsmøtet. Rammene innebærer at Nidhogg, som tidligere, blir organisasjonen som står som arrangør av banedagene. Videre er det partenes ønske å dele den økonomiske risikoen det er å arrangere banedager samt at partene bindes opp til å ha det samme fokuset på våre italienske skjønnheter, kjøreglede og instruksjon, – slik som alle medlemmer og miljøet er vant med fra tidligere.  Det er vårt ønske at samarbeidet og samarbeidsformen skal kunne løpe over mange år, slik at dennes form og formalisering sikkert også vil kunne gå seg til med tiden.

Samarbeidspartnere

Tilstedeværelsen og bidragene til banedagene fra våre merkeforhandlere Løvaas Motor og Eker performance samt serviceleverandørene Plassen MC & Racing, Racing 4 Fun, Esp1Tech og Rudskogen Motorsenter verdsetter vi høyt, og gir etter vår oppfatning banedagene det “lille ekstra”. Vi ønsker også for neste sesong en tett dialog med disse, og kanskje kommer det også andre relevante støttespillere til.

En av de tingene vi har diskutert mest opp imellom årene har vært det å kunne tilby coaching/undervisning til deltakerne på en måte som ikke føles som noe “tvangstrøye”, men samtidig har et visst nivå av kvalitet. Vi føler at vi har funnet en slik samarbeidspartner i SMC som fikk utrolige gode tilbakemeldinger på banedagene 23-24 mai. Spesielt fra skiltsyklene. SMC var rett og slett veldig dyktige. Det er fra vårt ståsted ønskelig at vi forsøker å fortsette ett slikt samarbeid for kommende sesonger. Men, det vil også være naturlig å lytte til Desmodromenes erfaringer med Senior MC og egne instruktører. Men vi kommer ikke til å glemme fast instruksjon for ”Grønn” gruppe.

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer så setter vi pris på dette. Fint om dette meldes inn til oss pr mail på nidhoggroadracing@gmail.com

Leave a Reply