Banedager 2022 og NidhoggRR

Det er litt vemodig å sammen med Desmodromene komme frem til at vi bør ta en pause med RR på banedagene fra og med 2022. Banekjøring er favoritthobbyen til mange av oss og mye har skjedd siden vi startet opp med 7 RR sykler på gamle Rudskogen for mange år siden. Ting går dessverre i bølger. Toppinteressen i 2012 var rundt +50 RR-Ducatier på Ducati Weekend. Ti år senere så summerer vi opp Ducati Weekend med 12 Ducatier hvorav kun 5-6 med lisensen i Nidhogg RR.

Dette volumet kunne vi sikkert fint overlevd med og håndtert i gamle dager. Men med dagens krav og forventinger til kjøretid og kostnadsnivå så må vi dessverre si at nok er nok for denne gang.

Desmodromene og Nidhogg RR har i de siste år sittet og telt på knappene om det er verdt innsatsen å arrangere på samme måte. Lenge så gjorde DB kravene at vi hadde store fordeler av å kombinere arrangementene. Men når dette heller ikke lenger er noen fordel og man kun sitter igjen med alle ulempene så er konklusjonen den at vi ikke lenger kan forsvare å arrangere Ducati-eksklusiv RR-kjøring.

Nidhogg RR som klubb består og vil være hjem for Ducatielskende RR førere i lang tid fremover. Men for at det skal være aktuelt å arrangere igjen så må det komme flere Ducatiførere på banen før det kan bli aktuelt.

På den positive siden så er det fortsatt grunnlag for å arrangere banedager kun for skiltsykler. Det letter veldig på gjennomføringen av arrangementet og alle som deltar får mer kjøretid for en normal kostnad. Selv på kostbare baner som Rudskogen.

Desmodromene har gode forutsetninger for å fortsette å arrangere banedager for skiltsykler i 2022. Økende antall deltagere, samt erfaring og kompetanse fra en stor gjeng frivillige gjør at de kliner til med et ekspansivt program for 2022.

Datoer og andre detaljer publiseres på Desmodromene sine gjemmesider.

Leave a Reply