Innkalling til årsmøte 2019

Alle aktive medlemmer pr 31.12.2018 inviteres herved til Ordinært Årsmøte 2019 i Nidhogg Roadracingklubb. Årsmøtet avvikles den 10 Mars kl 18.00.

Sted er i 2. etage på restaurant Jonas B Gundersen i Drammen sentrum.

Innmelding av saker til årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedato. Endelig saksliste samt tilhørende saksdokumentasjon gjøres tilgjengelig på hjemmesiden før årsmøtet.

Mvh Styret i Nidhogg Roadracingklubb
nidhoggroadracing@gmail.com

Kommer du på årets årsmøte?

Leave a Reply