Klubbmesterskap 2016

bilde

Også i 2016 vil Ducati-/klubb-mesterskapet avvikles i forbindelse med Ducati Weekend på Rudskogen 5-6 August. Det vil bli avviklet 1 hovedløp på 10 runder og ett Sprintløp på 6 runder. Løpene vil avvikles på Lørdagen den 6. og følgende regler vil gjelde for deltakelse.

  • Det er kun lov å stille med Ducati eller annen MC drevet av Ducati motor.
  • Ducatien skal være ihht NMF sit reglement og godkjent av teknisk kontroll.
  • Man må ha minimum Norsk Grunnlisens i RoadRacing for å delta eller tilsvarende gyldig lisens fra andre nordiske land.
  • Deltakere må angi i sekretariatet om de stiller i løpene og de må delta på obligatorisk førermøte på Lørdagen.
  • Deltakeren må gjennomføre minst 1 pass Fredag eller Lørdag med fungerende transponder for å fastsette startposisjon. Vi benytter treningspassene på Fredag og Lørdag som grunnlag for startoppstilling. Altså ingen separat Kval.
  • Deltakere som har tid bedre enn 1.37  stiller i hovedløpet.
  • Deltakere med tid 1.37 eller over stiller i sprintløpet.
  • Tittelen Ducati Classic Mester tildeles Ducatiføreren som har komboen gammal fører, gammal Duc og kjører som ett svin.  (Utregning utføres ihht  topphemmelig mattemagisk modell).
  • NYTT i ÅR!  Tittelen Ducati Klubbmester tildeles den føreren som kommer først i mål i hovedløpet og som har lisensen godt plassert i Nidhogg Roadracingklubb.
  • Premiering vil skje kort tid etter løpene. Deles ut pokaler for 1-3 plass i begge løp.

Lykke Til!

Leave a Reply