Saksliste årsmøte

Det har ikke kommet inn noen ekstra saker tiil årsmøtet. Endelig saksliste er dermed som følger:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning,
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Valg

Møtet vil starte umiddelbart etter Introduksjonskurset til Banekjøring. Litt etter 15.00

Vel møtt!

Leave a Reply