Innkalling til årsmøte i Nidhogg RR Lørdag 14 Feb

Alle aktive medlemmer pr 31.12.2014 inviteres herved til Ordinært Årsmøte 2014 i Nidhogg Roadracingklubb. Årsmøtet gjennomføres i år i forbindelse med Desmodromenes  baneintroduksjonsdag den 14 Februar. Stedet er verkstedet på Løvaas Motor i Holmestrand og årsmøtet starter ca 14.30.

Innmelding av saker til årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtedato. Endelig saksliste samt tilhørende saksdokumentasjon gjøres tilgjengelig på hjemmesiden før årsmøtet.

Mvh Styret i Nidhogg Roadracingklubb
nidhoggroadracing@gmail.com

Leave a Reply