SMC 28-29 Juli

Her kommer en liten oppdatering på hva vi har I ermet for disse dagene. Vi har oppsummert dagene i Juni som holdt samme høye kvalitet som tidligere men av en eller annen merkelig grunn er dette ikke nevneverdig populært for andre enn de skiltløse. Og det var ikke intensjonen med samarbeidet. Som var å gi ett profesjonelt tilbud rundt innstruksjon for skiltsykler. Vi oppfordrer fortsatt alle til å ta disse kursene da vi ser ett klart behov men vi benytter ikke mer frivillig tid på dette når det ikke benyttes i større utstrekning enn det det gjøres.

Så påmelding gjøres denne gang direkte til SMC sin egen bookingside. Du finner den på www.svmc.se. Man må da melde seg inn i SMC og betale ordinær pris.

Det som virker populært, er tilbudet om gratis kjøring mot å være funksjonær (flaggvakt). Så det fortsetter vi med også på Julidagene. Vi ønsker å være tydelig på at dette er mest aktuelt for de skiltløse da kjøremengde og lengden på vakten passer best for disse førerne. Man står da i praksis 3,5 timer flaggvakt den ene dagen og 6 timer flaggvakt den andre. Man får tilsvarende med kjøring.

Som en bonus så vil man også få kjøre på Søndag 27 Juli 13-20 om man ønsker det. Dette er en ren SMC funskjonærdag uten innstruksjon og de som er funskjonær 28 og 29 vil også få tilgang til denne dagen.

Vi har allerede 4-5 stk som har meldt sin interesse og har rom for 10-12 stk til.

Send mail til nidhoggroadracing@gmail.com før 25 Juli om dette er av interesse.

Leave a Reply