SMC kjørekurs på Rudskogen

SMCSchool

SMC kursdager i Juni og Juli på Rudskogen. Arrangementet er åpent for alle typer MC. Både skilt og skiltløs. Medlemmer av Nidhogg og Desmodromene har fordeler ved at man sliper SMC kontingent og har redusert deltakeravgift.

SMC er den desidert beste kursaktøren i Norden for tiden. Forvent 1 innstruktør pr 3-5 deltaker!

SMC ønsker også hjelp av oss til å dekke inn funksjonærplasser: Mot å hjelpe til 1 dag får man 1 dag GRATIS kurs som takk for hjelpen.

De om deltar i Steg 1-4 må være funksjonær en hel dag. Pga. Kursopplegget.
De som deltar i Steg 6 kan dele opp 2 dager i 2 halve dager. Da blir begge dagene gratis.

Det er spesielt aktuelt for dere på skiltløs fordi man i praksis får to dagers kjøring (4-5 pass) gratis mot å hjelpe til noen timer hver dag.

Er dette noe for deg så send mail til nidhoggroadracing@gmail.com

Mer info finnes på Kjørekurs 2014 siden

Leave a Reply