Velkommen til sesongen 2013 med Nidhogg!

Vi har nå vært i gjennom en trist fase i vårt gode Ducatimiljø.

Styret i NDFD har informert løpende og utførlig om saken omkring banedagene og hvordan denne har vært opplevd fra deres ståsted, – uten at dette synet nødvendigvis er representativt for medlemsmassen. Vi kjenner oss ikke igjen i det hendelsesforløp og de “fakta” slik som presentert.  

Mange i medlemsmassen undrer helt sikkert på hva som var foranledningen til at “Nidhogg valgte å stå på egne ben”. Vi ønsker i denne sammenheng kun å vise til det styresettet og retorikken vi alle nå har bevitnet på foreningens medier fra presidenten og styrets side. Dette taler sitt tydelige språk om hva som var årsaken.

Styret i Nidhogg har hele tiden fokusert på og ønsket å holde miljøet og medlemsmassen samlet. Staben i Nidhogg representerer tilsammen ca. 20 årsverk med tidligere styreverv for NDFD og videre langt over 1000 timer dugnadsinnsats for samtlige medlemmer i både foreningen og klubben gjennom en årrekke. Vi føler alle fortsatt en tilhørighet i foreningen og det sosiale miljøet. Vi har et oppriktig ønske om at dette skal videreføres for både gamle og nye medlemmer.

Nå som styret i NDFD har valgt å ikke videreforfølge den rettslige prosessen som de startet, vil Nidhogg fokusere på å styre klubben etter idrettens lovnorm.  Nidhogg har fokus på-  og som mål at arbeid som gjøres i vår klubb skal preges preges av frivillighet og glede med både funksjonærer og hele medlemsmassen som positive bidragsytere. Derfor er selvfølgelig alle medlemmer, og helt uavhengig av hva enkelte velger å kalle “tilhørighet”,  hjertelig velkomne til å bidra med sine styrker og initiativ på våre arrangementer. Det er dette som gjør at vi kan utfylle hverandre til samtlige medlemmers og Ducatimiljøets beste.

Vi håper dere alle har forståelse for at det med den av NDFD styret varslede juridiske prossen, har vært vanskelig for Nidhogg å informere den respektive medlemsmassen. Informasjon om våre banedager og booking finner du i menyen over. Informasjonen om arrangementene vil bli oppdatert fortløpende. Vi i Nidhogg gleder oss til å kunne ønske dere alle velkommen på våre arrangementer i 2013. Våre banedager arrangeres etter RR-reglementet og er både for gateregistrerte- og banesykler. Det kreves kun at du er medlem i Nidhogg, NDFD eller SDK for å delta på arrangementene.

Jeg vil avslutte med å sitere Zeth Höglund, – til ettertanke for oss alle: “Aldri blir det brukt så mye energi som når noe skal hindres”.

Med vennlig hilsen
Styret i Nidhogg Roadracingklubb
v/nestleder Thomas Leela

Leave a Reply