Oppdatering rundt samarbeid 2013

Styrene i Desmodromene og Nidhogg har på bakgrunn av avholdte møter, beklageligvis,  ikke klart å finne frem til en omforent samarbeidsform for arrangement av banedager for sesongen 2013.

– Styret

Leave a Reply