Generell info om 23-24 Mai

Mange lurer nok på hva som er opplegget på disse dagene. Vi velger derfor å gå ut med lit prelimenær info. Program for dagene vil komme senere.

(Onsdag 17-21 er det åpen RR trening i regi av Borg MCK)

Torsdag 23 8-16
Det vil være 2 skiltgrupper. Gul og Rød med 25 plasser i hver gruppe som legges ut. Grunnen til denne begrensningen er at innstruktørene til SMC vil benytte denne dagen for å lære banen å kjenne og legge opp sitt kurs opplegg deretter. Det vil altså ikke være mulighet for grønn gruppe denne dagen. Det vil være 2 skiltløse grupper som deles inn etter hastighet på banen. Alle 4 gruppene har frikjøring denne dagen.

(Torsdag kveld 17-21 er det kjøring med Senior MC. Kun for skiltsykler)

Fredag 12-21
Denne dagen er kursdag for skiltgruppene. Alle nivåer er velkomne og alle vil bli delt inn i grupper etter ferdighetsnivå. Normalt må alle starte på Nivå 1 men det gjøres unntak for dette denne dagen. Regn med 1 innstruktør pr 3-6 deltaker som vil gi deg personlig feedback gjennom hele kursdagen.
Man vil ha opptil 4 forskjellige nivåer å velge blant.

Kurset gjennomføres av SMC School som har lang erfaring med avanserte kjøretekniske kurs. Se egen artikkel om SMC sine kurs.

I tillegg så vil RR folket ha 2 timer kjøring i løpet av dagen der vi bevisst trener på Race. Flere skal kjøre Race for første gang og vi trener litt før første racet skal oppleves. Så Fredagen er også for RR folket med tilsammen to klokketimer tilgjengelig kjøretid.

Oppsummert

Dette blir to flotte dager der vi tar sikte på å campe i banedepoet fra Onsdag til Fredag.
Har dere spørsmål eller kommentarer kan disse rettes til nidhoggroadracing@gmail.com.

Påmelding er nå åpnet

Leave a Reply