Farvel som Desmodromene Corse General

Vi står foran en ny sesong med nye utfordringer.

Etter 4 års hardt arbeid ble vi i 2012 belønnet med en gedigen opptur med over 230 unike deltagere. Når man opplever suksess er det lett å miste fotfeste. Og det å miste fotfeste opplever jeg virkelig at Norsk Ducatiforening Desmodromene nå har gjort. Ambisjonsnivået er etter min mening altfor høyt, tilliten til undergruppene svekkes og hva skal profesjonalisering tjene en liten forening som oss.

Av den grunn har jeg nå valgt å trekke meg som Desmodromen Corse Leder med umiddelbar virkning! Beskjed om dette ble gitt til styret 26 Januar.

Så hva er så veien videre:

For min del så er målet det samme som før: Kjøre Ducati på bane sammen med andre Ducatister, skilt og skiltløs.

For meg er det også viktig å ivareta Ducatistenes ønske om å kjøre på bane i trygge former. Mange har tross alt anskaffet seg banesykkel disse 4 årene og mange har konvertert til Ducati nettopp for å delta på våre arrangementer.

NidhoggRR ble i sin tid etablert med den hensikt at vi i tillegg til skiltgruppene også skulle ha tilbud til de som ønsker å kjøre uten skilt. Etter å ha diskutert situasjonen med våre stevneledere er vi kommet fram til at vi nå er nødt til å blåse liv i Nidhogg.

Vi ønsker å fortsette det vi engang startet – på våre premisser. Dette er frivillig og ulønnet arbeid. For oss er det mye belønning i det å ha det gøy!

De aller fleste funksjonærene blir med videre og tenker å videreføre aktivitetene i samme ånd som har vært en suksess gjennom de siste årene.

Selv om vi har et klubbnavn som hentyder kun til Racing så er det viktig igjen å understreke at vi vil tilby banekjøring fra nybegynner til erfaren. med skilt eller uten skilt. Halvparten av våre funksjonærer og stevneledere kjører med skilt. Så alle skal bli ivaretatt.

Men det er viktig at vi ikke overdriver ambisjonsnivået. Banekjøring skal være gøy. Både for deltaker og funksjonærer. Og det skal vi få til i 2013 også.

Til sist vil jeg understreke at vi har ingen intensjoner om å ramme Desmodromene på noen måte. Vi opprettholder våre medlemskap i foreningen og vi kommer nok til å samarbeide på en eller annen måte.

Mvh Dagfinn Hovet
Leder for Nidhogg Roadracingklubb.

Leave a Reply