Velkommen til Nidhoggs side

Da er vi igang med vår egen side på nettet. Fortsatt litt prematur i form, farge og innhold men det bedrer seg litt etterhvert. I tett kombinasjon med Facebook vil dette fungere som klubbens kommunikasjonskanal.

Sidene vil fungere som en webside og en blogg. Det vil si at man kan kommentere på hver artikkel i tillegg til at man kan hjelpe til med å distribuere innhold til andre venner når man finner noe interessant. På denne måten vil informasjonen nå ut til mange.

Har du ønsker eller synspunkter å hva du vil se av innhold på denne siden så send en mail til nidhoggroadracing@gmail.com.

Stay Tuned!

Leave a Reply